Ulubione

Brak produktów w schowku.

Regulaminy

Regulaminy Sklepu, Konta i Newslettera (PL & ENG)


Regulamin sklepu internetowego z dnia 07.07.2022.
Numer licencji nadanej przez Kreator Legal Geek: cf7eb6de-973f-4921-8db5-50c8432fee6b.

Regulamin sklepu
internetowego La Vie • Care to Beauty

określający m.in. zasady zawierania umów sprzedaży poprzez Sklep, zawierający najważniejsze informacje o Sprzedawcy,
Sklepie oraz o prawach Konsumenta

Postanowienia dotyczące Przedsiębiorcy uprzywilejowanego mają zastosowanie do umów zawartych od dnia 1 stycznia 2021 r.

SPIS TREŚCI
§ 1 Definicje
§ 2 Kontakt ze Sprzedawcą
§ 3 Wymogi techniczne
§ 4 Zakupy w Sklepie
§ 5 Płatności
§ 6 Realizacja zamówienia
§ 7 Prawo odstąpienia od umowy
§ 8 Wyjątki od prawa odstąpienia od umowy
§ 9 Reklamacje
§ 10 Dane osobowe
§ 11 Zastrzeżenia

Załącznik nr 1: Wzór formularza odstąpienia od umowy

§ 1 DEFINICJE

Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
Konsument – konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
Konto – uregulowana odrębnym regulaminem nieodpłatna funkcja Sklepu (usługa świadczona drogą elektroniczną), dzięki której Kupujący może założyć w Sklepie swoje indywidualne konto.
Kupujący – każdy podmiot kupujący w Sklepie.
Kupujący uprzywilejowany – Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany.
Przedsiębiorca uprzywilejowany – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, ale nieposiadającą dla niej charakteru zawodowego (definicja obowiązuje dla umów zawartych od dnia 1 stycznia 2021 r.).
Punkt odbioru – punkt znajdujący się pod adresem La Vie – Care to Beauty, ul. Gościnna 7/15, 05-082 Blizne Łaszczyńskiego.
Regulamin – niniejszy regulamin.
Sklep – sklep internetowy La Vie • Care to Beauty prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem https://www.la-vie.pl.
Sprzedawca
JAKUB NORBERT OSTROWSKI,
przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod firmą
PRO-position Jakub Ostrowski,
wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki i prowadzenia
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP
5222814651,
nr REGON 146145567,
Aleje Jerozolimskie 181B, 02-222 Warszawa.

§ 2 KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ

 1. Adres pocztowy:
  Aleje Jerozolimskie 181B, 02-222 Warszawa
 2. Adres e-mail: [email protected]
 3. Telefon: +48 799 838 600
 4. Adres do zwrotu towaru (w przypadku odstąpienia od umowy): La Vie – Care to Beauty, ul. Gościnna 7/15, 05-082 Blizne Łaszczyńskiego
 5. Adres do wysłania reklamowanego towaru: La Vie – Care to Beauty, ul. Gościnna 7/15, 05-082 Blizne Łaszczyńskiego

§ 3 WYMOGI TECHNICZNE

 1. Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu potrzebne jest:
  • urządzenie z dostępem do Internetu
  • przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript oraz pliki cookies.
 2. Dla złożenia zamówienia w Sklepie, poza wymogami określonymi w ust. 1, niezbędne jest aktywne konto e-mail.

§ 4 ZAKUPY W SKLEPIE

 1. Ceny towarów widoczne w Sklepie są całkowitymi cenami za towar.
 2. Sprzedawca zwraca uwagę, że na całkowitą cenę zamówienia składają się wskazane w Sklepie: cena za towar oraz,
  jeśli w danym przypadku ma to zastosowanie, koszty dostawy towaru.
 3. Wybrany do kupienia towar należy dodać do koszyka w Sklepie.
 4. Następnie Kupujący wybiera z dostępnych w Sklepie: sposób dostawy towaru oraz metodę płatności za zamówienie, a
  także podaje dane niezbędne do zrealizowania złożonego zamówienia.
 5. Zamówienie zostaje złożone w momencie potwierdzenia jego treści i zaakceptowania Regulaminu przez Kupującego.
 6. Złożenie zamówienia jest tożsame z zawarciem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą.
 7. Sprzedawca przekaże Kupującemu uprzywilejowanemu potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży na trwałym nośniku najpóźniej w momencie
  dostarczenia towaru.
 8. Kupujący może zarejestrować się w Sklepie, tj. założyć w nim Konto, lub dokonywać zakupów bez rejestracji poprzez podawanie swoich danych przy każdym ewentualnym zamówieniu.

§ 5 PŁATNOŚCI

 1. Za złożone zamówienie można zapłacić, w zależności od wyboru Kupującego:
  1. zwykłym przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy;
  2. za pomocą karty płatniczej:
   • Visa
   • Visa Electron
   • MasterCard
   • MasterCard Electronic
   • Maestro
  3. za pośrednictwem platformy płatniczej:
   • Blue Media
   • eCard
   • dotpay
   • PayPal
   • PayU
   • Przelewy24
   • TPay.com
   • PayNow (mBank S.A.)
   • Blik
   • mBank S.A.
   • Stripe, Inc.
   • Stripe Payments Company
   • Montonio Finance
  4. za pobraniem, tj.
   kartą lub gotówką
   w momencie dostarczenia towaru do Kupującego;
  5. kartą lub gotówką
   w momencie odbioru osobistego towaru.
 2. W przypadku wybrania płatności za pośrednictwem platformy płatniczej
  Blue Media,
  podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.
 3. W przypadku wybrania przez Kupującego płatności z góry, za zamówienie należy zapłacić w
  terminie 5 Dni roboczych od złożenia zamówienia.
 4. Sprzedawca informuje, że w przypadku niektórych metod płatności, ze względu na ich specyfikę, opłacenie
  zamówienia tą metodą jest możliwe wyłącznie bezpośrednio po złożeniu zamówienia.
 5. Kupujący dokonując zakupów w Sklepie akceptuje stosowanie faktur elektronicznych przez Sprzedawcę. Kupujący ma
  prawo wycofać swoją akceptację.

§ 6 REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 1. Sprzedawca jest obowiązany do dostarczenia towaru bez wad.
 2. Termin realizacji zamówienia wskazany jest w Sklepie.
 3. W przypadku, gdy Kupujący wybrał płatność z góry za zamówienie, Sprzedawca przystąpi do realizacji zamówienia po
  jego opłaceniu.
 4. W sytuacji, gdy w ramach jednego zamówienia Kupujący zakupił towary o różnym terminie realizacji, zamówienie
  zostanie zrealizowane w terminie właściwym dla towaru o najdłuższym terminie.
 5. Państwa, na terytorium których realizowana jest dostawa:
  • Polska
  • Unia Europejska
  • Szwajcaria
  • Wielka Brytania
 6. Towary zakupione w Sklepie dostarczane są w zależności od tego jaką metodę dostawy wybrał Kupujący:
  1. Za pośrednictwem firmy kurierskiej
  2. Za pośrednictwem Poczty Polskiej
  3. Za pośrednictwem ORLEN Paczki
  4. Do paczkomatów InPost
  5. Drogą elektroniczną – w przypadku treści cyfrowych
 7. Kupujący może odebrać towar osobiście w Punkcie Odbioru w godzinach jego otwarcia.
 8. W przypadku wybrania odbioru osobistego przez Kupującego, towar będzie gotowy do odbioru we wskazanym
  terminie realizacji zamówienia, a w przypadku gdy Sprzedawca wskazał termin wysłania towaru – w tym terminie.

§ 7 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Kupujący uprzywilejowany ma prawo odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu, z zastrzeżeniem § 8
  Regulaminu, w terminie 30 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 30 dni od dnia:
  1. w którym Kupujący uprzywilejowany wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana
   przez Kupującego uprzywilejowanego weszła w posiadanie tego towaru;
  2. w którym Kupujący uprzywilejowany wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia, inna niż
   przewoźnik i wskazana przez Kupującego uprzywilejowanego, weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy w przypadku umowy
   zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno;
  3. zawarcia umowy – w przypadku umowy o dostarczenie treści cyfrowych.
 3. Aby Kupujący uprzywilejowany mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy musi poinformować Sprzedawcę, korzystając z danych
  podanych w § 2 Regulaminu, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na
  przykład pismo wysłane pocztą lub informacja przekazana pocztą elektroniczną).
 4. Kupujący uprzywilejowany może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy umieszczonego na końcu Regulaminu, jednak nie
  jest to obowiązkowe.
 5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, że Kupujący uprzywilejowany wyśle informację dotyczącą wykonania
  przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. W przypadku odstąpienia od zawartej umowy Sprzedawca zwraca Kupującemu uprzywilejowanemu wszystkie otrzymane od niego płatności,
  w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego uprzywilejowanego
  sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie,
  a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji
  Kupującego uprzywilejowanego o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
 2. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez
  Kupującego uprzywilejowanego użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Kupujący uprzywilejowany zgodzi się na inne
  rozwiązanie, w każdym przypadku Kupujący uprzywilejowany nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 3. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia mu
  dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 4. Sprzedawca prosi o zwracanie towaru na adres:
  La Vie – Care to Beauty, ul. Gościnna 7/15, 05-082 Blizne Łaszczyńskiego niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Kupujący uprzywilejowany poinformował
  Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Kupujący uprzywilejowany odeśle towar
  przed upływem terminu 14 dni.
 5. Kupujący uprzywilejowany ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
 6. Kupujący uprzywilejowany odpowiada tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego
  w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
 7. Jeśli towar ze względu na swój charakter nie może zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą, Kupujący
  uprzywilejowany również będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. O szacowanej wysokości tych
  kosztów Kupujący uprzywilejowany zostanie poinformowany przez Sprzedawcę w opisie towaru w Sklepie lub podczas
  składania zamówienia.
 8. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Kupującego uprzywilejowanego
  kartą płatniczą, Sprzedawca dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do tej karty płatniczej.

§ 8 WYJĄTKI OD PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, o którym mowa w § 7 Regulaminu, nie przysługuje w odniesieniu
  do umowy:
  1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji
   Kupującego uprzywilejowanego lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin
   przydatności do użycia;
  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu
   opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli
   opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  4. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają
   nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  5. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe
   dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  6. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  7. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie
   sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  8. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie
   świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Kupującego uprzywilejowanego przed upływem terminu do
   odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

§ 9 REKLAMACJE

 1. W przypadku wystąpienia wady towaru
  Konsument ma możliwość reklamowania wadliwego towaru na podstawie uregulowanej w Kodeksie cywilnym rękojmi lub gwarancji,
  o ile gwarancja została udzielona.
 2. Korzystając z rękojmi
  Konsument może, na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym:
  1. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny,
  2. przy wadzie istotnej – złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy,
  3. żądać wymiany rzeczy na wolną od wad,
  4. żądać usunięcia wady.
 3. Sprzedawca prosi o składanie reklamacji na podstawie rękojmi na adres pocztowy lub elektroniczny wskazany w § 2 Regulaminu.
 4. Jeśli okaże się, że dla rozpatrzenia reklamacji konieczne jest dostarczenie wadliwego towaru do Sprzedawcy,
  Konsument jest zobowiązany do dostarczenia tego towaru na koszt Sprzedawcy,
  na adres
  La Vie – Care to Beauty, ul. Gościnna 7/15, 05-082 Blizne Łaszczyńskiego.
 5. Jeśli na towar została udzielona dodatkowo gwarancja, informacja o niej, a także o jej warunkach, jest dostępna
  w opisie produktu w Sklepie.
 6. Reklamacje dotyczące działania Sklepu należy kierować na adres e-mail wskazany w § 2 Regulaminu.
 7. Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni.

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

 1. W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu, Konsument
  może skorzystać m.in. z:
  1. mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego
   należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów
   znajduje się tutaj: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595;
  2. pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim
   Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem
   polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem:
   https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596;
  3. bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika Konsumentów;
  4. internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home.howitworks.

§ 10 DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca.
  Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę – w tym o pozostałych celach
  oraz podstawach przetwarzania danych, a także o odbiorcach danych – znajdują się w dostępnej w Sklepie Polityce
  prywatności – ze względu na zasadę przejrzystości, zawartą w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i
  Rady (UE) o ochronie danych – „RODO”.
 2. Celem przetwarzania danych Kupującego przez Sprzedawcę, podanych przez Kupującego w związku z zakupami w
  Sklepie, jest realizacja zamówień. Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym przypadku jest:
  • umowa lub działania podejmowane na żądanie Kupującego, zmierzające do jej zawarcia (art. 6
   ust. 1 lit. b RODO),
  • ciążący na Sprzedawcy obowiązek prawny związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz
  • prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia
   lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 3. Podanie danych przez Kupującego jest dobrowolne, ale jednocześnie konieczne do zawarcia umowy.
  Niepodanie danych uniemożliwi zawarcie umowy w Sklepie.
 4. Dane Kupującego podane w związku z zakupami w Sklepie będą przetwarzane do momentu, w którym:
  1. przestanie obowiązywać umowa zawarta między Kupującym a Sprzedawcą;
  2. na Sprzedawcy przestanie ciążyć obowiązek prawny, zobowiązujący go do przetwarzania danych Kupującego;
  3. ustanie możliwość dochodzenia roszczeń przez Kupującego lub Sprzedawcę, związanych z umową zawartą przez Sklep;
  4. zostanie przyjęty sprzeciw Kupującego wobec przetwarzania jego danych osobowych – w przypadku gdy
   podstawą przetwarzania danych był uzasadniony interes Sprzedawcy

  – w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.

 5. Kupującemu przysługuje prawo żądania:
  1. dostępu do swoich danych osobowych,
  2. ich sprostowania,
  3. usunięcia,
  4. ograniczenia przetwarzania,
  5. przeniesienia danych do innego administratoraa także prawo:
  6. wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych ze szczególną
   sytuacją Kupującego – wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1
   lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora).
 6. W celu realizacji swoich praw, Kupujący powinien skontaktować się ze Sprzedawcą przy wykorzystaniu danych z § 2
  Regulaminu.
 7. W przypadku gdy Kupujący uzna, że jego dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, Kupujący może złożyć skargę do
  Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§ 11 ZASTRZEŻENIA

 1. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.
 2. Każdorazowo składane w Sklepie zamówienie stanowi odrębną umowę sprzedaży i wymaga osobnej akceptacji
  Regulaminu. Umowa zawierana jest na czas i w celu realizacji zamówienia.
 3. Umowy zawierane na podstawie Regulaminu zawierane są w języku polskim.
 4. W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym niebędącym Kupującym uprzywilejowanym, sądem właściwym będzie sąd
  właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
 5. Wszelka odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Kupującego niebędącego Kupującym uprzywilejowanym, w granicach
  prawem dopuszczonych, jest wyłączona.
 6. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi względem Przedsiębiorcy uprzywilejowanego jest wyłączona.
 7. Postanowienia dotyczące towarów i umowy sprzedaży stosuje się odpowiednio do treści cyfrowych i umowy o
  dostarczanie treści cyfrowych, o ile Regulamin nie określa tych kwestii odrębnie.

Baner BM

Załącznik nr 1 do Regulaminu

Poniżej znajduje się wzór formularza odstąpienia od umowy, z którego Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany może,
ale nie musi skorzystać:

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

PRO-position Jakub Ostrowski
Aleje Jerozolimskie 181B, 02-222 Warszawa
adres e-mail: [email protected]

– Ja/My(*) …………………………………………………………… niniejszym informuję/informujemy(*)
o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) / o świadczenie następującej usługi(*) / o dostarczanie treści cyfrowych w postaci(*):

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

– Imię i nazwisko Konsumenta(-ów) / Przedsiębiorcy(-ów) uprzywilejowanego(-ych):

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

– Adres Konsumenta(-ów) / Przedsiębiorcy(-ów) uprzywilejowanego(-ych):

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………
Podpis Konsumenta(-ów) / Przedsiębiorcy(-ów) uprzywilejowanego(-ych)
(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Data ……………………………………..

(*) Niepotrzebne skreślić.

Regulamin konta

w sklepie La Vie • Care to Beauty

Postanowienia dotyczące Przedsiębiorcy uprzywilejowanego mają zastosowanie do umów zawartych od dnia 1 stycznia 2021 r.

SPIS TREŚCI § 1 Definicje § 2 Kontakt ze Sprzedawcą § 3 Wymogi techniczne § 4 Konto § 5 Reklamacje § 6 Dane osobowe § 7 Zastrzeżenia

§ 1 DEFINICJE

Konsument – konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Konto – uregulowana w Regulaminie nieodpłatna funkcja Sklepu (usługa), dzięki której Kupujący może założyć w Sklepie swoje indywidualne konto. Kupujący – każdy podmiot kupujący w Sklepie. Kupujący uprzywilejowany – Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany. Przedsiębiorca uprzywilejowany – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, ale nieposiadającą dla niej charakteru zawodowego (definicja obowiązuje dla umów zawartych od dnia 1 stycznia 2021 r.). Regulamin – niniejszy regulamin Konta. Sklep – sklep internetowy La Vie • Care to Beauty prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem https://www.la-vie.pl Sprzedawca – JAKUB NORBERT OSTROWSKI, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod firmą PRO-position Jakub Ostrowski, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 5222814651, nr REGON 146145567, Aleje Jerozolimskie 181B, 02-222 Warszawa.

§ 2 KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ

 1. Adres pocztowy: Aleje Jerozolimskie 181B, 02-222 Warszawa
 2. Adres e-mail: [email protected]
 3. Telefon: +48 799 838 600

§ 3 WYMOGI TECHNICZNE

 1. Dla prawidłowego funkcjonowania i założenia Konta potrzebne jest:
  • aktywne konto e-mail
  • urządzenie z dostępem do Internetu
  • przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript i pliki cookies

§ 4 KONTO

 1. Założenie Konta jest całkowicie dobrowolne i zależne od woli Kupującego.
 2. Konto daje Kupującemu dodatkowe możliwości, takie jak: przeglądanie historii zamówień złożonych przez Kupującego w Sklepie, sprawdzenie statusu zamówienia czy samodzielna edycja danych Kupującego.
 3. W celu założenia Konta należy wypełnić stosowny formularz w Sklepie.
 4. W momencie założenia Konta zawierana jest na czas nieokreślony pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą umowa w zakresie prowadzenia Konta na zasadach wskazanych w Regulaminie.
 5. Kupujący może bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów w każdym czasie zrezygnować z Konta.
 6. W celu dokonania rezygnacji z Konta należy wysłać swoją rezygnację do Sprzedawcy na adres e-mail: [email protected], czego skutkiem będzie niezwłoczne usunięcie Konta oraz rozwiązanie umowy w zakresie prowadzenia Konta.

§ 5 REKLAMACJE

 1. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Konta należy kierować na adres e-mail [email protected].
 2. Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni.POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ
 3. W przypadku gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu Konsument może skorzystać m.in. z:
  1. mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595;
  2. pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596;
  3. bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika Konsumentów;
  4. internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home.howitworks.

§ 6 DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania z Konta jest Sprzedawca. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę – w tym o pozostałych celach oraz podstawach przetwarzania danych, a także o odbiorcach danych, znajdują się w dostępnej w Sklepie Polityce prywatności – ze względu na zasadę przejrzystości, zawartą w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych – „RODO”.
 2. Celem przetwarzania danych Kupującego jest prowadzenie Konta. Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym przypadku jest umowa o świadczenie usługi lub działania podejmowane na żądanie Kupującego, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a także prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 3. Podanie danych przez Kupującego jest dobrowolne, ale jednocześnie konieczne do prowadzenia Konta. Niepodanie danych oznacza, że Sprzedawca nie będzie mógł świadczyć usługi prowadzenia Konta.
 4. Dane Kupującego będą przetwarzane do momentu, w którym:
  1. Konto zostanie usunięte przez Kupującego lub Sprzedawcę na żądanie Kupującego
  2. ustanie możliwość dochodzenia roszczeń przez Kupującego lub Sprzedawcę, związanych z Kontem;
  3. zostanie przyjęty sprzeciw Kupującego wobec przetwarzania jego danych osobowych – w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych był uzasadniony interes Sprzedawcy
  – w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.
 5. Kupującemu przysługuje prawo żądania:
  1. dostępu do swoich danych osobowych,
  2. ich sprostowania,
  3. usunięcia,
  4. ograniczenia przetwarzania,
  5. przeniesienia danych do innego administratoraa także prawo:
  6. wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Kupującego – wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora).
 6. W celu realizacji swoich praw, Kupujący powinien skontaktować się ze Sprzedawcą.
 7. W przypadku gdy Kupujący uzna, że jego dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, Kupujący może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§ 7 ZASTRZEŻENIA

 1. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.
 2. Umowa w zakresie prowadzenia Konta zawierana jest w języku polskim.
 3. W przypadku zaistnienia ważnych przyczyn, o których mowa w ust. 4, Sprzedawca ma prawo do zmiany Regulaminu.
 4. Ważnymi przyczynami, o których mowa w ust. 3 są:
  1. konieczność dostosowania Sklepu do przepisów prawa mających zastosowanie do działalności Sklepu
  2. poprawa bezpieczeństwa świadczonej usługi
  3. zmiana funkcjonalności Konta wymagająca modyfikacji Regulaminu.
 5. Kupujący zostanie poinformowany o planowanej zmianie Regulaminu co najmniej na 7 dni przed wprowadzeniem zmiany w życie za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na przypisany do Konta adres.
 6. W przypadku gdy Kupujący nie wyrazi akceptacji dla planowanej zmiany, powinien poinformować o tym Sprzedawcę poprzez wysłanie odpowiedniej wiadomości na adres e-mail Sprzedawcy [email protected], czego skutkiem będzie rozwiązanie umowy w zakresie prowadzenia Konta z chwilą wejścia w życie planowanej zmiany lub wcześniej, jeśli Kupujący zgłosi takie żądanie.
 7. W sytuacji gdy Kupujący nie wyrazi sprzeciwu dla planowanej zmiany do chwili wejścia jej w życie przyjmuje się, że akceptuje ją, co nie stanowi żadnej przeszkody do rozwiązania umowy w przyszłości.
 8. W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym niebędącym Kupującym uprzywilejowanym, sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

Regulamin newslettera

sklepu La Vie • Care to Beauty

Postanowienia dotyczące Przedsiębiorcy uprzywilejowanego mają zastosowanie do umów zawartych od dnia 1 stycznia 2021 r.

SPIS TREŚCI § 1 Definicje § 2 Newsletter § 3 Reklamacje § 4 Dane osobowe § 5 Postanowienia końcowe

§ 1 DEFINICJE

Konsument – konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Newsletter – nieodpłatnie świadczona drogą elektroniczną usługa, dzięki której Usługobiorca może otrzymywać od Usługodawcy drogą elektroniczną uprzednio zamówione wiadomości dotyczące Sklepu, w tym informacje o ofertach, promocjach oraz nowościach w Sklepie. Przedsiębiorca uprzywilejowany - osoba fizyczna zawierająca z Usługodawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, ale nieposiadającą dla niej charakteru zawodowego (definicja obowiązuje dla umów zawartych od dnia 1 stycznia 2021 r.). Sklep – sklep internetowy La Vie • Care to Beauty prowadzony przez Usługodawcę pod adresem https://www.la-vie.pl Usługobiorca – każdy podmiot korzystający z usługi Newsletter. Usługobiorca uprzywilejowany  – Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany. Usługodawca – JAKUB NORBERT OSTROWSKI, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod firmą PRO-position Jakub Ostrowski, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 5222814651, nr REGON 146145567, Aleje Jerozolimskie 181B, 02-222 Warszawa.

§ 2 Newsletter

 1. Usługobiorca może dobrowolnie skorzystać z usługi Newsletter.
 2. Dla skorzystania z usługi Newsletter niezbędne jest urządzenie z przeglądarką internetową w najnowszej wersji, obsługującą JavaScript oraz pliki cookies, z dostępem do sieci Internet oraz aktywne konto e-mail.
 3. Wiadomości e-mail wysyłane w ramach tej usługi wysyłane będą na adres e-mail podany przez Usługobiorcę w momencie zapisywania się do Newslettera.
 4. Usługobiorca, w celu zawarcia umowy i zapisania się do usługi Newsletter, w pierwszym kroku podaje w przeznaczonym do tego miejscu w Sklepie swój adres e-mail, na który chce otrzymywać wiadomości przesyłane w ramach Newslettera. W momencie zapisu na Newsletter zostaje zawarta umowa o świadczenie usługi, a Usługodawca rozpocznie jej świadczenie na rzecz Usługobiorcy – z zastrzeżeniem ust. 5.
 5. W celu właściwej realizacji usługi Newslettera, Usługobiorca jest obowiązany podać swój prawidłowy adres e-mail.
 6. W wiadomościach wysyłanych w ramach Newslettera będzie znajdować się informacja o możliwości wypisania się z niego, a także link do wypisania się.
 7. Usługobiorca może wypisać się z Newslettera, bez podawania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek kosztów, w każdym momencie, korzystając z opcji, o której mowa w ust. 6 lub wysyłając wiadomość na adres e-mail Usługodawcy: [email protected].
 8. Skorzystanie przez Usługobiorcę z linka do wypisania się z Newslettera lub wysłanie wiadomości z żądaniem wypisania z Newslettera będzie skutkować niezwłocznym rozwiązaniem umowy w zakresie świadczenia tej usługi.

§ 3 Reklamacje

 1. Zgłoszenia reklamacyjne dotyczące Newslettera należy zgłaszać Usługodawcy na adres e-mail: [email protected].
 2. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ
 3. W przypadku gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie rezultatu oczekiwanego przez Usługobiorcę będącego Konsumentem, Konsument może skorzystać m.in. z:
  1. mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595;
  2. pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596;
  3. bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika Konsumentów;
  4. internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home.howitworks.

§ 4 Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Usługobiorcę w związku z zapisem na Newsletter jest Usługodawca. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Usługodawcę – w tym o pozostałych celach oraz podstawach przetwarzania danych, a także o odbiorcach danych, znajdują się w dostępnej w Sklepie Polityce prywatności – ze względu na zasadę przejrzystości, zawartą w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych – „RODO”.
 2. Celem przetwarzania danych Usługobiorcy jest wysyłka Newslettera. Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym przypadku jest umowa o świadczenie usługi lub działania podejmowane na żądanie Usługobiorcy, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a także prawnie uzasadniony interes Usługodawcy, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 3. Podanie danych przez Usługobiorcę jest dobrowolne, ale jednocześnie konieczne do świadczenia usługi Newslettera. Niepodanie danych oznacza, że Usługodawca nie będzie mógł świadczyć tej usługi.
 4. Dane Usługobiorcy będą przetwarzane do momentu, w którym:
  1. Usługobiorca wypisze się z Newslettera;
  2. ustanie możliwość dochodzenia roszczeń przez Usługobiorcę lub Usługodawcę, związanych z Newsletterem;
  3. zostanie przyjęty sprzeciw Usługobiorcy wobec przetwarzania jego danych osobowych – w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych był uzasadniony interes Usługodawcy
  – w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.
 5. Usługobiorcy przysługuje prawo żądania:
  1. dostępu do swoich danych osobowych,
  2. ich sprostowania,
  3. usunięcia,
  4. ograniczenia przetwarzania,
  5. przeniesienia danych do innego administratoraa także prawo:
  6. wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Usługobiorcy – wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora).
 6. W celu realizacji swoich praw, Usługobiorca powinien skontaktować się z Usługodawcą.
 7. W przypadku gdy Usługobiorca uzna, że jego dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, Usługobiorca może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§ 5 Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu tylko z ważnych przyczyn. Jako ważną przyczynę rozumie się konieczność zmiany regulaminu spowodowaną modernizacją usługi Newsletter lub zmianą przepisów prawa, mającą wpływ na świadczenie usługi przez Usługodawcę.
 2. Informacja o planowanej zmianie regulaminu zostanie wysłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w momencie zapisywania się do Newslettera co najmniej na 7 dni przed wprowadzeniem zmian w życie.
 3. W przypadku gdy Usługobiorca nie sprzeciwi się planowanym zmianom do chwili wejścia ich w życie, przyjmuje się, że akceptuje je.
 4. W przypadku braku akceptacji dla planowanych zmian, Usługobiorca powinien wysłać informację o tym na adres e-mail Usługodawcy: [email protected], co będzie skutkować rozwiązaniem umowy o świadczenie usługi z chwilą wejścia w życie planowanych zmian.
 5. Zakazane jest dostarczanie przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym.
 6. Umowa o świadczenie usługi Newslettera zawierana jest w języku polskim.
 7. W przypadku Usługobiorcy niebędącego Usługobiorcą uprzywilejowanym, sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy.
Online shop terms and conditions of 07.07.2022. License number granted by Kreator Legal Geek: cf7eb6de-973f-4921-8db5-50c8432fee6b.

La Vie • Care to Beauty Online Shop Terms and Conditions

determining i.a. terms of concluding contracts through the Shop, containing the most important information about the Seller, the Shop and Consumer rights.

LIST OF CONTENTS Section 1 Definitions Section 2 Seller’s contact details Section 3 Technical requirements Section 4 Purchasing at the Shop Section 5 Payments Section 6 Performing orders Section 7 Right of withdrawal Section 8 Exceptions from the right of withdrawal Section 9 Complaints Section 10 Personal data Section 11 Restrictions Section 12 Provisions applicable to Buyers who are not Consumers Appendix 1: Model withdrawal form

Section 1 DEFINITIONS

Account – a free-of-charge function of the Shop (online service), regulated by separate terms and conditions, which allows the Buyer to register his/her own individual account at the Shop. Business days – Monday through Friday with the exception of public holidays in Poland. Buyer – any entity making a purchase at the Shop whose habitual residence is in the European Union. Collection Point – collection point located at the following address: La Vie – Care to Beauty, ul. Gościnna 7/15, 05-082 Blizne Łaszczyńskiego. Consumer – any natural person who makes purchases at the Shop for purposes which are outside that person’s trade, business, craft or profession. Digital content – data which are produced and supplied in digital form, for which the Buyer pays or undertakes to pay a price. Directive – in case of goods – Directive (EU) 2019/771 of the European Parliament and of the Council of 20 May 2019 on certain aspects concerning contracts for the sale of goods, amending Regulation (EU) 2017/2394 and Directive 2009/22/EC, and repealing Directive 1999/44/EC or – in case of Digital content – Directive (EU) 2019/770 of the European Parliament and of the Council of 20 May 2019 on certain aspects concerning contracts for the supply of digital content and digital services. Seller – JAKUB NORBERT OSTROWSKI, an entrepreneur conducting a business activity under the business name PRO-position Jakub Ostrowski, entered into the Central Register and Information on Business Activity conducted by the minister competent for economy and maintaining the Central Register and Information on Business Activity, European Union VAT Identification Number PL5222814651, REGON no. 146145567, Aleje Jerozolimskie 181B, 02-222 Warszawa, Poland. Shop – La Vie • Care to Beauty online shop maintained by the Seller at the address https://www.la-vie.pl directed to Buyers. Terms and Conditions – these Terms and Conditions. Provisions of the Terms and Conditions regarding products apply to goods as well as to Digital content.

Section 2 SELLER’S CONTACT DETAILS

 1. Postal address: Aleje Jerozolimskie 181B, 02-222 Warszawa, Poland
 2. E-mail address: [email protected]
 3. Phone number: +48 799 838 600
 4. Address for returning goods (in the case of withdrawal from the contract): La Vie – Care to Beauty, ul. Gościnna 7/15, 05-082 Blizne Łaszczyńskiego
 5. Address for shipping goods which are subject to complaints: La Vie – Care to Beauty, ul. Gościnna 7/15, 05-082 Blizne Łaszczyńskiego
The basic tariff of the telecommunications operator used by the Buyer applies to phone calls made by the Buyer. The Seller points out that the cost of non-domestic calls may be higher than the cost of domestic calls – depending on the tariff adopted by the Buyer’s operator.

Section 3 TECHNICAL REQUIREMENTS

 1. A device with Internet access and web browser supporting:
  • cookie files
  • JavaScript
  is required for the proper functioning of the Shop.
 2. An active e-mail account is required to place an order at the Shop, in addition to the requirements specified in subsection 1.

Section 4 PURCHASING AT THE SHOP

 1. The prices of the products displayed at the Shop are the total prices.
 2. The total price displayed at the Shop includes: price of the product and delivery cost – if applicable.
 3. The Buyer first adds the chosen product to the Shop cart.
 4. Then the Buyer chooses the means of delivery and payment available at the Shop and also provides any data necessary for the performing of the order.
 5. The order is placed when the Buyer confirms its content and accepts the Terms and Conditions.
 6. Placing the order is tantamount to conclusion of the contract between the Buyer and the Seller.
 7. The Buyer can register at the Shop, that is, set up an Account at the Shop or purchase products without registration by providing his/her data for each potential order.

Section 5 PAYMENTS

 1. Subject to subsection 2, the following means of payment are available at the Shop:
  1. a regular transfer to the Seller’s bank account;
  2. by payment card:
   • Visa
   • Visa Electron
   • MasterCard
   • MasterCard Electronic
   • Maestro
  3. payment platform:
   • Blue Media
   • eCard
   • dotpay
   • PayPal
   • PayU
   • Przelewy24
   • TPay.com
   • PayNow (mBank S.A.)
   • Blik
   • mBank S.A.
   • Stripe, Inc.
   • Stripe Payments Company
   • Montonio Finance
  4. on delivery, i.e.by card or cash upon delivering the goods to the Buyer;
  5. by card or cash at the time of personal collection.
 2. Additional information about the means of payment can be found at the relevant tab at the Shop, including information about the possibility of using specific means depending on the Buyer’s country.
 3. In the case of paying via the Blue Media payment platform, the provider of the online payment services is Blue Media S.A.
 4. In case the Buyer chooses to pay for the order in advance, the payment should be made within 5 Business days from the date of concluding the contract.
 5. The Seller declares that in the case of payment methods in which the field for entering the data necessary for processing the payment appears immediately after placing the order, payment is possible only immediately after placing the order.
 6. By making a purchase at the Shop, the Buyer accepts the use of electronic invoices by the Seller. The Buyer has the right to withdraw his/her consent.

Section 6 PERFORMING ORDERS

 1. The time for order fulfilment is specified at the Shop.
 2. If the Buyer chooses to pay for the order in advance, the Seller will commence fulfilment of the order after having received the payment.
 3. If multiple products are ordered by the Buyer in one order, the order will be performed in the time corresponding to the product with the longest time for order fulfilment.
 4. The goods purchased at the Shop are delivered to the following countries:
  • Poland,
  • European Union,
  • Switzerland,
  • United Kingdom.
 5. Products purchased at the Shop are delivered, depending on the mean of delivery chosen by the Buyer:
  1. via a delivery company,
  2. via Poczta Polska,
  3. via ORLEN Paczka,
  4. via Paczkomaty InPost,
  5. online – to the e-mail address provided by the Buyer when placing the order – in the case of Digital content.
 6. The Buyer can collect the goods personally at the Collection Point during its opening hours.
 7. In the case of personal collection, the goods will be ready for collection at the indicated date of order fulfilment.

Section 7 RIGHT OF WITHDRAWAL FROM THE CONTRACT

 1. A Consumer has the right to withdraw from this contract within 14 days without giving any reason, subject to section 8 of the Terms and Conditions.
 2. The withdrawal period will expire after 14 days from the day:
  1. on which the Consumer acquires, or a third party other than the carrier and indicated by the Consumer acquires physical possession of the goods – in the case of a sales contract;
  2. on which the Consumer acquires, or a third party other than the carrier and indicated by the Consumer acquires, physical possession of the last good – in the case of a contract relating to multiple goods ordered by the Consumer in one order and delivered separately;
  3. of the conclusion of the contract – in the case of a contract for the supply of Digital content.
 3. To exercise the right of withdrawal, Consumer must inform the Seller, using the data specified in section 2 of the Terms and Conditions, of his/her decision to withdraw from this contract by an unequivocal statement (e.g. a letter sent by post or e-mail).
 4. The Consumer may use the attached model withdrawal form, however it is not obligatory.
 5. To meet the withdrawal deadline, it is sufficient for the Consumer to send his/her communication concerning his/her exercise of the right of withdrawal before the withdrawal period has expired.

Effects of withdrawal

 1. If the Consumer withdraws from this contract, the Consumer will be reimbursed all payments received from him/her, including the costs of delivery (with the exception of the supplementary costs resulting from the Consumer choice of a type of delivery other than the least expensive type of standard delivery offered by the Seller), without undue delay and in any event not later than 14 days from the day on which the Seller is informed about the Consumer’s decision to withdraw from this contract.
 2. The Seller will carry out such reimbursement using the same means of payment as the Consumer used for the initial transaction, unless the Consumer has expressly agreed otherwise; in any event, the Consumer will not incur any fees as a result of such reimbursement.
 3. The Seller may withhold reimbursement until the Seller has received the goods back or the Consumer has supplied evidence of having sent back the goods, whichever is the earliest.
 4. The Consumer shall send the goods back or hand them over to the Seller to the following address: La Vie – Care to Beauty, ul. Gościnna 7/15, 05-082 Blizne Łaszczyńskiego without undue delay and in any event not later than 14 days from the day on which the Consumer communicates his/her withdrawal from this contract to the Seller. The deadline is met if the Consumer sends back the goods before the period of 14 days has expired.
 5. The Consumer will bear the direct cost of returning the goods.
 6. The Consumer is only liable for any diminished value of the goods resulting from the handling other than what is necessary to establish the nature, characteristics and functioning of the good.
 7. If the goods, by their nature, cannot normally be returned by post, the Consumer will have to bear the direct cost of returning the goods as well. The Consumer will be given the information about estimated cost in the description of the good at the Shop or during the process of placing the order.
 8. If the funds from a transaction made by a payment card have to be returned, the Seller will make the refund to the bank account assigned to that payment card.

Section 8 EXCEPTIONS FROM THE RIGHT OF WITHDRAWAL

 1. The Consumer does not have the right of withdrawal from a distance contract in the case of the following contracts:
  1. for the supply of goods made to the Consumer’s specifications or clearly personalised;
  2. for the supply of goods which are liable to deteriorate or expire rapidly;
  3. for the supply of sealed goods which are not suitable for return due to health protection or hygiene reasons and were unsealed after delivery;
  4. for the supply of goods which are, after delivery, according to their nature, inseparably mixed with other items;
  5. for the supply of sealed audio or sealed video recordings or sealed computer software which were unsealed after delivery;
  6. for the supply of a newspaper, periodical or magazine with the exception of subscription contracts for the supply of such publications;
  7. for the supply of goods or services for which the price is dependent on fluctuations in the financial market which cannot be controlled by the Seller and which may occur within the withdrawal period;
  8. for the supply of Digital content if the performance has begun, where:
   1. the Consumer has provided prior express consent to begin the performance during the right of withdrawal period;
   2. the Consumer has provided acknowledgement that he/she thereby loses his/her right of withdrawal; and
   3. the Seller has provided confirmation of the contract concluded, on a durable medium, within a reasonable time after the conclusion of the distance contract, and at the latest before the performance begins. The confirmation shall meet the requirements of applicable regulations.

Section 9 COMPLAINTS

I GENERAL PROVISIONS

 1. The Seller is liable to the Consumer for the conformity of the performance with the contract, according to the generally applicable provisions of law – without prejudice to section 11(3) – in particular to the provisions of the Directive, in which complaints referred to in this paragraph are regulated.
 2. The Seller requests that complaints be addressed to the postal address or e-mail address specified in section 2 of the Terms and Conditions.
 3. If any additional guarantee was provided for the product, the information about it and about its conditions is available at the Shop.
 4. Complaints concerning the functioning of the Shop should be reported electronically to the e-mail address specified in section 2 of the Terms and Conditions.
 5. Unless otherwise specified in this section (regarding complaints), the Seller will review the complaint within the period of 30 days – subject to section 11(3) of the Terms and Conditions.

II CONSUMERS

 1. Goods

  1. The Seller is liable to the Consumer for any lack of conformity of the goods with the contract, which exists at the time when the goods were delivered and which becomes apparent within two years of that time – subject to section 11(3) of the Terms and Conditions.
  2. In the case of a lack of conformity of the good, the Consumer can – on the principles laid down in the Directive:
   1. demand a replacement;
   2. demand a repair.
  3. In addition, the Consumer may – on the principles laid down in the Directive:
   1. make a statement to the Seller expressing the decision to terminate the contract;
   2. claim a price reduction
   in a situation when:
   • the Seller has not completed repair or replacement or, where applicable, has not completed repair or replacement in accordance with Article 14(2) and (3) of the Directive, or the Seller has refused to bring the goods into conformity in accordance with Article 13(3) of the Directive;
   • a lack of conformity appears despite the Seller having attempted to bring the goods into conformity;
   • the lack of conformity is of such a serious nature as to justify an immediate price reduction or termination of the sales contract; or
   • the Seller has declared, or it is clear from the circumstances, that the Seller will not bring the goods into conformity within a reasonable time, or without significant inconvenience for the Consumer.
  4. The Consumer shall not be entitled to terminate the contract on the basis of this section (regarding goods) if the lack of conformity is only minor.
  5. Where the lack of conformity of the goods with the contract is to be remedied by repair or replacement of the goods, the Consumer shall make the goods available to the Seller. The Seller shall take back the replaced goods at the Seller’s expense.
  6. In the event of termination of the contract for the purchase of goods by the Consumer, the Consumer shall return the goods to the Seller without undue delay at Seller’s expense, to the address La Vie – Care to Beauty, ul. Gościnna 7/15, 05-082 Blizne Łaszczyńskiego. The Seller shall reimburse to the Consumer the price paid for the goods without undue delay, but not later than within 14 days of receipt of goods or evidence provided by the Consumer of having sent back the goods – subject to section 11(3) of the Terms and Conditions.
  7. The Seller shall reimburse to the Consumer the amounts due as a result of exercising the right to price reduction without undue delay, but not later than within 14 days from the day on which the Consumer communicates his/her price reduction claim to the Seller – subject to section 11(3) of the Terms and Conditions.
 2. Digital content

  1. Provisions of the Directive shall apply to the Seller’s liability regarding complaints on Digital content.
  2. Where the Seller has failed to supply Digital content, the Consumer shall call upon the Seller to supply it. If the Seller then fails to supply the Digital content without undue delay, or within an additional period of time, as expressly agreed to by the Consumer and the Seller, the Consumer shall be entitled to terminate the contract.
  3. The Consumer may immediately terminate the contract without calling upon the Seller to supply the Digital content if:
   • the Seller has declared, or it is equally clear from the circumstances, that the Seller will not supply the Digital content or
   • the Consumer and the Seller have agreed, or it is clear from the circumstances attending the conclusion of the contract, that a specific time for the supply is essential for the Consumer and the Seller fails to supply the Digital content by or at that time.
  4. The Seller is liable for any lack of conformity of Digital content with the contract, that existed at the time the Digital content was supplied and became apparent within two years from the time of supply – subject to section 11(3) of the Terms and Conditions.
  5. In the case of a lack of conformity, the Consumer shall be entitled to have the Digital content brought into conformity, unless this would be impossible or would impose costs on the Seller that would be disproportionate, taking into account all the circumstances of the case including:
   • the value the Digital content would have if there were no lack of conformity; and
   • the significance of the lack of conformity.
  6. In addition, if the Digital content is not in conformity with the contract, the Consumer can:
   1. make a statement to the Seller expressing the decision to terminate the contract;
   2. claim a price reduction,
   in any of the following cases:
   • the remedy to bring the Digital content into conformity is impossible or disproportionate in accordance with subsection 5;
   • the Seller has not brought the Digital content into conformity within a reasonable time from the time the Seller has been informed by the Consumer about the lack of conformity, free of charge and without any significant inconvenience to the Consumer, taking account of the nature of the Digital content and the purpose for which the Consumer required the Digital content;
   • a lack of conformity appears despite the Seller’s attempt to bring the Digital content into conformity;
   • the lack of conformity is of such a serious nature as to justify an immediate price reduction or termination of the contract; or
   • the Seller has declared, or it is clear from the circumstances, that the Seller will not bring the Digital content into conformity within a reasonable time, or without significant inconvenience for the Consumer.
  7. The Consumer shall be entitled to terminate the contract on the basis of this section (regarding Digital content) only if the lack of conformity is not minor.
  8. Any reimbursement that is owed to the Consumer by the Seller due to a price reduction or termination of the contract referred to in this section (regarding Digital content) shall be carried out without undue delay and, in any event, within 14 days of the date on which the Seller is informed of the Consumer’s decision to invoke the Consumer’s right for a price reduction or to terminate the contract.
  9. The Seller shall carry out the reimbursement using the same means of payment as the Consumer used to pay for the Digital content, unless the Consumer expressly agrees otherwise, and provided that the Consumer does not incur any fees as a result of such reimbursement.
 3. Out-of-court complaint and redress mechanism

  1. In case where the complaint procedure fails to bring the expected results, the Consumer may use, i.a.:
   1. assistance of competent European Consumer Centre of the EEC-Net. Centres provide Consumers with information about their rights and assist in solving individual problems with cross border transactions. The assistance of Consumer Centres is free of charge by default. A list of Consumer Centres competent for each country can be found at: https://konsument.gov.pl/eck-w-europie/;
   2. Online Dispute Resolution (ODR) developed by the European Commission, available at: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=EN.
  2. Furthermore, the following support options are available in the Republic of Poland:
   1. mediations conducted by the locally competent Regional Trade Inspector, to whom an application for mediation should be directed. The proceedings are free-of-charge by default. A list of Inspectorates can be found at: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595;
   2. assistance of the locally competent permanent Consumer court of arbitration operating with the Regional Trade Inspector, where an application for a review before the arbitration court should be submitted. The proceedings are free-of-charge by default. The list of courts is available at the following address: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596;
   3. free-of-charge assistance of the municipal or poviat consumer advocate.

III BUYERS WHO ARE NOT CONSUMERS

 1. For the avoidance of doubt, the Seller points out that in case of complaints, section 12(2) shall apply to the Seller’s liability in relation to the Buyer who is not a Consumer.

Section 10 PERSONAL DATA

 1. Controller of personal data provided by the Buyer when using the Shop is the Seller. Detailed information on the processing of personal data by the Seller – including other purposes and grounds for data processing, as well as on data recipients – can be found in the Privacy Policy available in the Shop – due to the principle of transparency contained in the General Data Protection Regulation of the European Parliament and of the Council on data protection – “GDPR”.
 2. The objective of processing Buyer’s data by the Seller provided by the Buyer in relation to shopping in the Shop is to fulfil orders. The basis for processing personal data in this case is:
  • a contract or actions taken at the request of the Buyer in order to conclude the contract (point (b) of Article 6(1) of the GDPR),
  • the Seller’s legal obligation related to accounting (point (c) of Article 6(1) of the GDPR), and
  • the Seller’s legitimate interest consisting in processing data in order to determine, exercise or defend any possible claims (point (f) of Article 6(1) of the GDPR).
 3. The provision of data by the Buyer is voluntary, but at the same time necessary to conclude the contract. Failure to provide such data will make it impossible to conclude the contract in the Shop.
 4. The Buyer’s data provided in connection with shopping in the Shop will be processed until:
  1. the contract concluded by and between the Buyer and the Seller expires;
  2. the Seller ceases to be bound by the legal obligation that obligates the Seller to process Buyer’s data;
  3. the Buyer or the Seller ceases to be able to exercise claims related to the contract concluded by the Shop;
  4. the Buyer’s objection to the processing of their personal data is accepted – if the processing was based on the legitimate interest of the Seller
  – depending on what is applicable in a given case and what happens latest.
 5. The Buyer has the right to request:
  1. access to their personal data,
  2. their rectification,
  3. their deletion,
  4. restriction of processing,
  5. transfer of data to another controller and the right to:
  6. object to processing of data at any time on grounds relating to a specific situation of the Buyer – to processing of personal data concerning the data subject, based on point (f) of Article 6(1) of the GDPR (i.e. on legitimate interests pursued by the controller).
 6. In order to exercise his/her rights, the Buyer should contact the Seller using data indicated in section 2 of the Terms and Conditions.
 7. If the Buyer considers that their data is processed illegally, the Buyer may lodge a complaint with the President of the Personal Data Protection Office.

Section 11 RESTRICTIONS

 1. The Buyer is forbidden to provide content of illegal nature.
 2. Each order placed at the Shop requires conclusion of a separate contract and separate acceptance of the Terms and Conditions. The contract is concluded for the time and for the purpose of order fulfilment.
 3. Any contract concluded on the basis of the Terms and Conditions is governed by the provisions of the Polish law, unless it waives or restricts the right of protection given to the Consumer by mandatory provisions of law that would be applicable if it weren’t for the choice of law. In these cases the provisions most favourable to the Consumer shall prevail.
 4. The contracts concluded through the Shop are concluded in English.
 5. No regulation of the present Terms and Conditions waives or restricts in any way the Consumer rights imposed by the provisions of law.

Section 12 PROVISIONS APPLICABLE TO BUYERS WHO ARE NOT CONSUMERS

 1. No other entity than the Consumer has the right of withdrawal from distance contract mentioned in section 7 of the Terms and Conditions.
 2. Any liability of the Seller towards the Buyer who is not a Consumer, within the limits permitted by law, is excluded.
 3. Any dispute arising between the Seller and the Buyer who is not a Consumer will be submitted to the court competent for the Seller’s registered office.
BM banner

Appendix 1. to Terms and Conditions

What follows is a model withdrawal form from the contract which the Consumer may (but does not have to) use.  

Model withdrawal form (complete and return this form only if you wish to withdraw from the contract)

PRO-position Jakub Ostrowski Aleje Jerozolimskie 181B, 02-222 Warszawa, Poland e-mail: [email protected] – I/We (*) …………………………………………………………… hereby give notice that I/We (*) withdraw from my/our (*) contract of sale of the following goods (*)/for the provision of the following service (*) / for the supply of digital content which is not supplied on a tangible medium (*): ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… – Ordered on(*)/received on(*) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… – Name of Consumer(s): ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… – Address of Consumer(s): ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… Signature of Consumer(s) (only if this form is notified on paper)

Date ……………………………………..

(*) Delete as appropriate.

Account Terms and Conditions

of La Vie • Care to Beauty

LIST OF CONTENTS Section 1 Definitions Section 2 Seller’s contact details Section 3 Technical requirements Section 4 Account Section 5 Complaints Section 6 Personal data Section 7 Restrictions

Section 1 DEFINITIONS

Consumer – consumer in the meaning of Directive 2011/83/EU of the European Parliament and of the Council of 25 October 2011 on consumer rights, amending Council Directive 93/13/EEC and Directive 1999/44/EC of the European Parliament and of the Council and repealing Council Directive 85/577/EEC and Directive 97/7/EC of the European Parliament and of the Council. Account – a free-of-charge function of the Shop (service) which allows the Buyer to register his/her own individual account at the Shop and which is regulated by the present Terms and Conditions. Buyer – any entity which registers an Account at the Shop and has its habitual residence in the European Union. Shop – online shop La Vie • Care to Beauty maintained by the Seller at https://www.la-vie.pl directed to Buyers. Seller – JAKUB NORBERT OSTROWSKI, an entrepreneur conducting a business activity under the business name PRO-position Jakub Ostrowski, entered into the Central Register and Information on Business Activity conducted by the minister competent for economy and maintaining the Central Register and Information on Business Activity, European Union VAT Identification Number PL5222814651, REGON no. 146145567, Aleje Jerozolimskie 181B, 02-222 Warszawa, Poland.

Section 2 SELLER’S CONTACT DETAILS

 1. Postal address: Aleje Jerozolimskie 181B, 02-222 Warszawa, Poland
 2. E-mail address: [email protected]
 3. Phone number: +48 799 838 600

Section 3 TECHNICAL REQUIREMENTS

 1. An active e-mail account and a device with Internet access and a web browser supporting:
  • cookie files
  • JavaScript
  are necessary for the correct creation of the Account and its correct functioning.

Section 4 ACCOUNT

 1. The Buyer creates an Account voluntarily.
 2. The Account provides the Buyer with additional options, such as: reviewing the order history of orders placed by the Buyer at the Shop, checking the order status or editing his/her data independently.
 3. To create an Account the Buyer needs to fill out a proper form at the Shop.
 4. The creation of the Account entails the conclusion of the contract for an unspecified term between the Buyer and the Seller relating to management of the Account on the terms specified in these Terms and Conditions.
 5. The Buyer can delete the Account at any time without incurring any costs.
 6. In order to delete the Account, the Buyer should send a resignation to the following e-mail address: [email protected]. As a result the Account will be deleted and the contract relating to management of the Account will be terminated.

Section 5 COMPLAINTS

 1. Complaints about functioning of the Account should be addressed to the following e-mail address: [email protected].
 2. The Seller will review the complaint within the period of 14 days. OUT-OF-COURT COMPLAINT AND REDRESS MECHANISM
 3. In case where the complaint procedure fails to bring the expected results, the Consumer may use, i.a.:
  1. assistance of competent European Consumer Centre of the EEC-Net. Centres provide Consumers with information about their rights and assist in solving individual problems with cross border transactions. The assistance of Consumer Centres is free of charge by default. A list of Consumer Centres competent for each country can be found at: https://konsument.gov.pl/eck-w-europie/;
  2. Online Dispute Resolution (ODR) developed by the European Commission, available at: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=EN.
 4. Furthermore, the following support options are available in the Republic of Poland:
  1. mediations conducted by the locally competent Regional Trade Inspector, to whom an application for mediation should be directed. The proceedings are free-of-charge by default. A list of Inspectorates can be found at: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595;
  2. assistance of the locally competent permanent consumer court of arbitration operating with the Regional Trade Inspector, where an application for a review before the arbitration court should be submitted. The proceedings are free-of-charge by default. The list of courts is available at the following address: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596;
  3. free-of-charge assistance of the municipal or poviat consumer advocate.

Section 6 PERSONAL DATA

 1. Controller of personal data provided by the Buyer when using the Account is the Seller. Detailed information on the processing of personal data by the Seller – including other purposes and grounds for data processing, as well as on data recipients – can be found in the Privacy Policy available in the Shop – due to the principle of transparency contained in the General Data Protection Regulation of the European Parliament and of the Council on data protection – “GDPR”.
 2. The objective of processing Buyer’s data is to maintain the Account. A basis for processing personal data in this case is a service agreement or activities taken upon request of the Buyer aiming at concluding such an agreement (point (b) of Article 6(1) of the GDPR) as well as a legitimate interest of the Seller consisting in processing data in order to establish, exercise or defend possible claims (point (f) of Article 6(1) of the GDPR).
 3. The provision of data by the Buyer is voluntary, but at the same time necessary to maintain the Account. Failure to provide data means that the Seller will not be able to provide the service consisting in maintaining the Account.
 4. The Buyer’s data will be processed until:
  1. the Account is deleted by the Buyer or the Seller at the Buyer’s request
  2. the Buyer or the Seller ceases to be able to exercise claims related to the Account;
  3. the Buyer’s objection to the processing of their personal data is accepted – if the processing was based on the legitimate interest of the Seller
  – depending on what is applicable in a given case and what happens latest.
 5. The Buyer has the right to request:
  1. access to their personal data,
  2. their rectification,
  3. their deletion,
  4. restriction of processing,
  5. transfer of data to another controller and the right to:
  6. object to processing of data at any time on grounds relating to a specific situation of the Buyer – to processing of personal data concerning the data subject, based on point (f) of Article 6(1) of the GDPR (i.e. on legitimate interests pursued by the controller).
 6. In order to exercise his/her rights, the Buyer should contact the Seller.
 7. If the Buyer considers that their data is processed illegally, the Buyer may lodge a complaint with the President of the Personal Data Protection Office.

Section 7 RESTRICTIONS

 1. The Buyer is forbidden to provide content of illegal nature.
 2. The contract relating to management of the Account is concluded in English.
 3. In the case of any substantial reasons which are referred to in subsection 4, the Seller has the right to change the present Account Terms and Conditions.
 4. The substantial reasons referred to in subsection 3 are as follows:
  1. the need to adapt the Shop to the provisions of the law applicable to the Shop’s activity
  2. improving safety of the services provided
  3. changes in the functionality of the Account which require modifications in of the Account Terms and Conditions
 5. The Buyer will be informed about the planned changes in the Account Terms and Conditions via an e-mail sent to the address assigned to the Account at least 7 days before they come into force.
 6. If the Buyer does not accept the planned changes, he/she should inform the Seller about that fact by sending an e-mail to the Seller’s e-mail address [email protected]. This will result in termination of the contract relating to the management of the Account on the date when the planned changes come into force or before that date, if demanded by the Buyer.
 7. If the Buyer accepts the planned changes before the date of its entry into force, it is assumed that he/she accepts them. However it does not prevent him/her from terminating the contract in the future.
 8. Any dispute arising between the Seller and the Buyer who is not the Consumer will be submitted to the court competent for the Seller’s registered office.
 9. Any contract concluded on the basis of these Terms and Conditions is governed by the provisions of the Polish law, provided that this choice does not result in a situation where the Consumer loses protection afforded to him/her based on mandatory provisions of law, which would apply if this law was not selected. In such cases the provisions most favourable to the Consumer shall prevail.

Account Terms and Conditions

of La Vie • Care to Beauty

LIST OF CONTENTS Section 1 Definitions Section 2 Seller’s contact details Section 3 Technical requirements Section 4 Account Section 5 Complaints Section 6 Personal data Section 7 Restrictions

Section 1 DEFINITIONS

Consumer – consumer in the meaning of Directive 2011/83/EU of the European Parliament and of the Council of 25 October 2011 on consumer rights, amending Council Directive 93/13/EEC and Directive 1999/44/EC of the European Parliament and of the Council and repealing Council Directive 85/577/EEC and Directive 97/7/EC of the European Parliament and of the Council. Account – a free-of-charge function of the Shop (service) which allows the Buyer to register his/her own individual account at the Shop and which is regulated by the present Terms and Conditions. Buyer – any entity which registers an Account at the Shop and has its habitual residence in the European Union. Shop – online shop La Vie • Care to Beauty maintained by the Seller at https://www.la-vie.pl directed to Buyers. Seller – JAKUB NORBERT OSTROWSKI, an entrepreneur conducting a business activity under the business name PRO-position Jakub Ostrowski, entered into the Central Register and Information on Business Activity conducted by the minister competent for economy and maintaining the Central Register and Information on Business Activity, European Union VAT Identification Number PL5222814651, REGON no. 146145567, Aleje Jerozolimskie 181B, 02-222 Warszawa, Poland.

Section 2 SELLER’S CONTACT DETAILS

 1. Postal address: Aleje Jerozolimskie 181B, 02-222 Warszawa, Poland
 2. E-mail address: [email protected]
 3. Phone number: +48 799 838 600

Section 3 TECHNICAL REQUIREMENTS

 1. An active e-mail account and a device with Internet access and a web browser supporting:
  • cookie files
  • JavaScript
  are necessary for the correct creation of the Account and its correct functioning.

Section 4 ACCOUNT

 1. The Buyer creates an Account voluntarily.
 2. The Account provides the Buyer with additional options, such as: reviewing the order history of orders placed by the Buyer at the Shop, checking the order status or editing his/her data independently.
 3. To create an Account the Buyer needs to fill out a proper form at the Shop.
 4. The creation of the Account entails the conclusion of the contract for an unspecified term between the Buyer and the Seller relating to management of the Account on the terms specified in these Terms and Conditions.
 5. The Buyer can delete the Account at any time without incurring any costs.
 6. In order to delete the Account, the Buyer should send a resignation to the following e-mail address: [email protected]. As a result the Account will be deleted and the contract relating to management of the Account will be terminated.

Section 5 COMPLAINTS

 1. Complaints about functioning of the Account should be addressed to the following e-mail address: [email protected].
 2. The Seller will review the complaint within the period of 14 days. OUT-OF-COURT COMPLAINT AND REDRESS MECHANISM
 3. In case where the complaint procedure fails to bring the expected results, the Consumer may use, i.a.:
  1. assistance of competent European Consumer Centre of the EEC-Net. Centres provide Consumers with information about their rights and assist in solving individual problems with cross border transactions. The assistance of Consumer Centres is free of charge by default. A list of Consumer Centres competent for each country can be found at: https://konsument.gov.pl/eck-w-europie/;
  2. Online Dispute Resolution (ODR) developed by the European Commission, available at: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=EN.
 4. Furthermore, the following support options are available in the Republic of Poland:
  1. mediations conducted by the locally competent Regional Trade Inspector, to whom an application for mediation should be directed. The proceedings are free-of-charge by default. A list of Inspectorates can be found at: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595;
  2. assistance of the locally competent permanent consumer court of arbitration operating with the Regional Trade Inspector, where an application for a review before the arbitration court should be submitted. The proceedings are free-of-charge by default. The list of courts is available at the following address: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596;
  3. free-of-charge assistance of the municipal or poviat consumer advocate.

Section 6 PERSONAL DATA

 1. Controller of personal data provided by the Buyer when using the Account is the Seller. Detailed information on the processing of personal data by the Seller – including other purposes and grounds for data processing, as well as on data recipients – can be found in the Privacy Policy available in the Shop – due to the principle of transparency contained in the General Data Protection Regulation of the European Parliament and of the Council on data protection – “GDPR”.
 2. The objective of processing Buyer’s data is to maintain the Account. A basis for processing personal data in this case is a service agreement or activities taken upon request of the Buyer aiming at concluding such an agreement (point (b) of Article 6(1) of the GDPR) as well as a legitimate interest of the Seller consisting in processing data in order to establish, exercise or defend possible claims (point (f) of Article 6(1) of the GDPR).
 3. The provision of data by the Buyer is voluntary, but at the same time necessary to maintain the Account. Failure to provide data means that the Seller will not be able to provide the service consisting in maintaining the Account.
 4. The Buyer’s data will be processed until:
  1. the Account is deleted by the Buyer or the Seller at the Buyer’s request
  2. the Buyer or the Seller ceases to be able to exercise claims related to the Account;
  3. the Buyer’s objection to the processing of their personal data is accepted – if the processing was based on the legitimate interest of the Seller
  – depending on what is applicable in a given case and what happens latest.
 5. The Buyer has the right to request:
  1. access to their personal data,
  2. their rectification,
  3. their deletion,
  4. restriction of processing,
  5. transfer of data to another controller and the right to:
  6. object to processing of data at any time on grounds relating to a specific situation of the Buyer – to processing of personal data concerning the data subject, based on point (f) of Article 6(1) of the GDPR (i.e. on legitimate interests pursued by the controller).
 6. In order to exercise his/her rights, the Buyer should contact the Seller.
 7. If the Buyer considers that their data is processed illegally, the Buyer may lodge a complaint with the President of the Personal Data Protection Office.

Section 7 RESTRICTIONS

 1. The Buyer is forbidden to provide content of illegal nature.
 2. The contract relating to management of the Account is concluded in English.
 3. In the case of any substantial reasons which are referred to in subsection 4, the Seller has the right to change the present Account Terms and Conditions.
 4. The substantial reasons referred to in subsection 3 are as follows:
  1. the need to adapt the Shop to the provisions of the law applicable to the Shop’s activity
  2. improving safety of the services provided
  3. changes in the functionality of the Account which require modifications in of the Account Terms and Conditions
 5. The Buyer will be informed about the planned changes in the Account Terms and Conditions via an e-mail sent to the address assigned to the Account at least 7 days before they come into force.
 6. If the Buyer does not accept the planned changes, he/she should inform the Seller about that fact by sending an e-mail to the Seller’s e-mail address [email protected]. This will result in termination of the contract relating to the management of the Account on the date when the planned changes come into force or before that date, if demanded by the Buyer.
 7. If the Buyer accepts the planned changes before the date of its entry into force, it is assumed that he/she accepts them. However it does not prevent him/her from terminating the contract in the future.
 8. Any dispute arising between the Seller and the Buyer who is not the Consumer will be submitted to the court competent for the Seller’s registered office.
 9. Any contract concluded on the basis of these Terms and Conditions is governed by the provisions of the Polish law, provided that this choice does not result in a situation where the Consumer loses protection afforded to him/her based on mandatory provisions of law, which would apply if this law was not selected. In such cases the provisions most favourable to the Consumer shall prevail.